A A A

Tag Archive: WP-Plugins

You are browsing the tag archive for WP-Plugins.

Wordpress Plugins: Listed for Jan. 2008

Post

OutOfDate – plugin which shows a message above all the posts older than the specified number of months. Provides and option to customize the message, layout and number of months beyond which posts should carry the message.
Blogger to WordPress Redirection – The plugin allows you to redirect individual blogger posts to their respective posts in [...]

3 Comments | Read more »

WordPress Themes: Free vs. Premium

WordPress Themes: Free vs. Premium

Từ khi Wordpress trở thành thành viên của cộng đồng mã nguồn mở, tất cả đều free từ Wordpress, WP-Plugins và đến WP themes [xem link1, link2, link 3]. Wordpress đã hấp dẫn thu hút được nhiều Bloggers sử dụng.
Không bỏ lỡ cơ hội, các Designers yêu thích WP đã cho ra đời nhiều themes [...]

3 Comments | Read more »

Previous Stories|Bài đã đăng

100 Archive Entries|100 Bài lưu trữ