A A A

Tag Archive: Wordpress

You are browsing the tag archive for Wordpress.

Wordpress 2.5: Phiên bản chung kết!

Wordpress 2.5: Phiên bản chung kết!

Dù bận rộn rất nhiều công việc nhưng tôi không bỏ lỡ cơ hội để nâng cấp blog của mình bằng phiên bản chung kết Wordpress 2.5 vừa mới chính thức công bố được 1h trước đó.
Sau 6 tháng cuối cùng Wordpress 2.5 ra đời. Vừa vào Wordpress.org tôi rất ngạc nhiên bởi [...]

No Comments | Read more »

Download Wordpress 2.5 Release Candidate 1 and testing…

Nên thử ở localhost cài và nâng cấp Wordpress 2.5 Release Candidate 1 vừa mới cập nhật cách đây 1h trước khi sử dụng bản chính thức cho blog của bạn.
Wordpress công bố một số screenshots và cho download WP 2.5 RC1 website của mình tại đây
Download Wordpress 2.5 Release Candidate 1
Wordpress cơ [...]

No Comments | Read more »

Previous Stories|Bài đã đăng

100 Archive Entries|100 Bài lưu trữ