A A A

Tag Archive: Tricks

You are browsing the tag archive for Tricks.

Cài đặt nhanh Windows Vista từ USB-Stick

Cài đặt nhanh Windows Vista  từ USB-Stick

Thời gian cài đặt Windows Vista thông thường mất khoảng 30-45 phút (tuỳ thuộc vào cấu hình PC). Nếu bạn cài đặt Windows Vitsa từ USB Stick thời gian giảm xuống còn 1 nửa – nhanh gấp đôi.
Mình hướng dẫn cách cài đặt nhanh cho bạn nào thường xuyên phải cài đặt lại mới Windows [...]

2 Comments | Read more »

Hack Google to find good stuff

Once you learn google search, you can find anything. Want some ebooks or musics? Oh, yeah… google does that easily.
Another power searching lesson coming right up. [type all the code, don't copy/paste]
Google: -inurl:htm -inurl:html intitle:”index of” +(”/ebooks”|”/book”) +(chm|pdf|zip)
What does all of this mean? The -inurl htm and -inul html is attempting to get rid of [...]

No Comments | Read more »

Previous Stories|Bài đã đăng

100 Archive Entries|100 Bài lưu trữ