A A A

Tag Archive: Photoshop

You are browsing the tag archive for Photoshop.

Cách tạo calendar icon & date stamp cho Wordpress

Cách tạo calendar icon & date stamp cho Wordpress

Chẳng biết bắt đầu từ đâu đây, bởi vì quả thực rất đơn giản để tạo date stamp cho Wordpress, mà tôi lại rất thích nó mỗi lần mang CSS ra nghịch ngợm và trang trí. Tạo date stamp cũng là bài học đầu tiên của tôi về CSS, đến bây giờ lại được [...]

2 Comments | Read more »

The excellent Wordpress free themes you haven’t seen [UPDATED]

The excellent Wordpress free themes you haven’t seen [UPDATED]

Như bài trước mình tổng hợp danh sách 35 Themes ở entry The best of wordpress themes you haven’t seen và danh sách tổng hợp tất cả K2 theme và K2 themes đã được thay đổi skins và styles giành cho những ai yêu thích K2 theme.
Từ khi Wordpress trở thành thành viên của cộng [...]

4 Comments | Read more »

Previous Stories|Bài đã đăng

100 Archive Entries|100 Bài lưu trữ