A A A

Tag Archive: PC

You are browsing the tag archive for PC.

New interfaces designs of future

New interfaces designs of future

Đây là một số sản phẩm công nghệ số mới nhất được các nhà sản xuất phát triển cho tương lai gần. Và có thể trở thành hiện thực trong năm 2008 hoặc những năm tới, nanowings giới thiệu:
Keyboard Optimus Tactus: không phải là bàn phím với nút cơ học phổ biến như hiện [...]

1 Comment | Read more »

Quản lý Icons trên Desktop PC bằng Icon Genesis

Hàng ngày khi khởi động PC và trước mắt cả một màn hình Icons hỗn độn sẽ làm rối mắt và tăng stress ảnh hưởng đến công việc của bạn. T xin giới thiệu nên cài Icon Genesis. Icon Genesis là tiện ích nhỏ miễn phí giúp PC của bạn tổ chức một cách nhanh [...]

No Comments | Read more »

Previous Stories|Bài đã đăng

100 Archive Entries|100 Bài lưu trữ