A A A

Tag Archive: News

You are browsing the tag archive for News.

Windows XP SP3: Ấn định ngày ra lò

Microsoft hôm nay tuyên bố ấn định ngày ra lò Windows XP Service Pack 3 (Build 5.1.2600.5512). Ngày 29.04.2008 là ngày cung cấp đầu tiên dành cho Doanh nghiệp thông qua kênh Windows Update và Download-Center của Microsoft.
Theo Blog thành viên Microsoft, kế hoạch dự định cung cấp Windows XP Service Pack 3 tiếp theo [...]

4 Comments | Read more »

Nanowings tiếp tục Online

Sau “cái chết” không được báo trước – cho đến ngày hôm nay đúng 2 tuần – Do nhà cung cấp bị lỗi Server không khắc phục được sự cố đã thông báo cho khách hàng, trong đó có nanowings.de, phải di rời sang host mới. Nhà cung cấp trả lại bằng 2 tháng hosting [...]

No Comments | Read more »

Previous Stories|Bài đã đăng

100 Archive Entries|100 Bài lưu trữ