A A A

Tag Archive: Download

You are browsing the tag archive for Download.

Microsoft cho tải bản cập nhật Windows SP3 RC2, Build 5508

Microsoft cho tải bản cập nhật Windows SP3 RC2, Build 5508

Mọi người có vẻ như nóng lòng chờ đợi phiên bản final Windows XP SP3 của Microsoft. Những tin đồn về bản chính thức được công bố vào thời gian nào vẫn chưa ấn định.
Như nanowings đăng bài về MS công bố phiên bản chính thức Windows XP SP3 ngày 24.03.2008. Cũng như mọi [...]

No Comments | Read more »

Download World of Logotypes Book

Download World of Logotypes Book

Download world of logotypes – 70’s book from logoblink. The book includes 120 pages of A-Z logotype sets in PDF file format and very useful for logo designing.
Here is example from this book.

Download (23.6 MB )

2 Comments | Read more »

Previous Stories|Bài đã đăng

100 Archive Entries|100 Bài lưu trữ