A A A

Tag Archive: Design

You are browsing the tag archive for Design.

Download World of Logotypes Book

Download World of Logotypes Book

Download world of logotypes – 70’s book from logoblink. The book includes 120 pages of A-Z logotype sets in PDF file format and very useful for logo designing.
Here is example from this book.

Download (23.6 MB )

2 Comments | Read more »

Ấn tượng bởi Design của Iunewind

Ấn tượng bởi Design của Iunewind

Có người bạn giới thiệu trang web về Design đã lâu, hôm nay rỗi rãi mang ra check…. Và …quả thật… bất ngờ và ấn tượng bởi phong cách Design của Iunewind.
Mình không để ý lắm đến Design 3D, nói đúng ra là chưa có thời gian để quan tâm tới nó, nhưng lại [...]

4 Comments | Read more »

Previous Stories|Bài đã đăng

100 Archive Entries|100 Bài lưu trữ