A A A

Author Archive

You are browsing the archives of vietyen.

“Harry Potter” phì phèo

“Harry Potter” phì phèo

Thần tượng, ngôi sao Harry Potter – hay cái tên Dan trìu mến dành cho diễn viên Daniel Radcliffe – nay đã trở thành người lớn thực sự, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn xa lạ đối với Dan, khi ở tuổi của Dan, trong cuộc sống thường nhật, có thói quen hàng [...]

1 Comment | Read more »

Sử dụng Gravatars không cần Plugin

Connorwilson.com chỉ cách sử dụng Gravatars cho Wordpress mà không cần Plugin. Hãy mở file comment.php trong theme bạn đang sử dụng, sau đó làm trình tự theo các bước sau:
Khai báo biến

<?
$email = $comment->comment_author_email;
$default = ""; // link to your default avatar (liên kết chỉ vào thư mục chứa ảnh avatars trên server)
$size = [...]

4 Comments | Read more »

Previous Stories|Bài đã đăng

100 Archive Entries|100 Bài lưu trữ