A A A

Author Archive

You are browsing the archives of thutrang.

Funny: Tác nghiệp!

Funny: Tác nghiệp!

Nghề nào mà chẳng nhọc nhằn, sau khi xem những tấm hình này mới biết, họ những người làm nghề ảnh, để có được những tác phẩm ảnh nghệ thuật vừa đẹp và vừa ý họ quả là vất vả làm sao, xem họ tác nghiệp ra sao nhé

Cẩn thận kẻo ngã!

[...]

No Comments | Read more »

St. Valentine’s day

For my Valentine! For my Love!

My Love for you is growing strong,
Without you I am lost,
I hold you close beside me
No matter what the cost.
So give me all the love you have,
And take mine in return,
An know that you will always make,
The fire within me burn.
 

and we wishing everyone a very happy St. [...]

1 Comment | Read more »

Previous Stories|Bài đã đăng

100 Archive Entries|100 Bài lưu trữ