A A A

Ads on nanowings

TEXT LINKS

 1. Blog Sức khỏe-Sống khỏe – BS Mạnh Hà
 2. Get-Game.Net – Viet Game Blog
 3. wOwbloggiNe – Viet Extreme Blogging!
 4. ???

IMAGE LINKS

Viet Game Blog ads yours here đặt quảng cáo!


Hi Viet Bloggers!

Bạn muốn trao đổi liên kết blog hoặc website? Nanowings sẵn sàng và liên kết với tất cả các bạn, kể cả trang chưa có page rank, nhưng phải đạt các điều kiện sau (nanowings rất muốn vô điều kiện):

 • Mong muốn cùng nhau phát triển Việt Blog sử dụng Wordpress.
 • Blog và Website phải có nội dung lành mạnh.
 • Blog và website của bạn tuyệt đối không chia sẻ các nguồn liên quan đến bản quyền như phần mềm, mp3…
 • Quảng cáo sẽ bị gỡ xuống nếu phát hiện nội dung xấu.
 • Kích cỡ quảng cáo 60×125.
 • Định dạng ảnh quảng cáo: .gif .jpg và .png
 • Bạn có thể đặt quảng cáo dưới dạng text liên kết.
 • Quảng cáo chỉ đặt ở trang này.
 • Quảng cáo sẽ được đặt trên trên sidebar và trang chủ, chỉ khi blog của bạn thật sự đóng góp cho cộng đồng mạng Việt nam.
 • Nanowings sẽ dạo qua blog và site của bạn, trước khi đặt quảng cáo.

Mọi liên hệ đặt quảng cáo, bạn hãy để comment ở trang này, cảm ơn!

Nanowings rất vui lòng được đặt quảng cáo trên trang của bạn, với html code sau (click vào link để lấy code)

01 Response to “Ads on nanowings”

 1. test comment, testing, testing… and test passed! :)
  Cảm ơn Get-Game.Net cho biết lỗi comment ở trang này.

  1

LEAVE A REPLY | VIẾT LỜI BÌNH