A A A

Chuẩn Wireless LAN: Những điều cần biết

Khi sử dụng Laptop và Hardwares dưới dạng thiết bị ngoại vi hoặc Motherboard tích hợp sẵn, hỗ trợ mạng không dây (Wireless LAN) mình có vài kinh nghiệm muốn chia sẻ, nếu bạn nào muốn hoặc chuẩn bị “tậu” cho mình Laptop hoặc Hardwares hỗ trợ WLAN mới.

Hiểu thế nào khi Laptop của bạn ghi hỗ trợ WLAN 802.11b, 802.11g, 802.11b/g hoặc 8023.11n? Đó là các chuẩn định dạng cho mạng không dây hiện nay. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều chuẩn nhưng duy nhất chỉ có 3 chuẩn hiện đang sử dụng chính.

  • Chuẩn 802.11b: Chuẩn này rất ít được ứng dụng, trên lý thuyết tốc độ truyền dữ liệu chuẩn 802.11b11MBits/s, nhưng trong thực tế chỉ đạt được nửa số đó.
  • Chuẩn 802.11g: Với tốc độ truyền dữ liệu là 54MBits/s. Hiện nay chuẩn này đang phát triển mạnh. Thiết bị chuẩn 802.11g tương thích với chuẩn 802.11b.
  • Chuẩn 8023.11n: Chuẩn này đang được các nhà sản xuất PC và Laptop dần đưa vào làm chuẩn cho sản phẩm của mình, nhưng hiện tại vẫn trong giai đoạn phát triển. Trên lý thuyết tốc độ truyền dữ liệu của chuẩn này là 540Mbits/s

Cũng nên chú ý một điều: Nếu sử dụng các thiết bị cho mạng không dây, với điều kiện tất cả các thiết bị phần cứng phải tương thích với nhau, tức là cùng chuẩn chung, nếu không sẽ không kết nối được mạng, hoặc làm giảm cố ý tốc độ truyền. Ví dụ bạn đang sử dụng 802.11g mà phần cứng sử dụng với chuẩn 802.11b, đương nhiên tốc độ truyền dữ liệu của bạn còn là 11MBits/s chứ không phải 54MBits/s.

LEAVE A REPLY | VIẾT LỜI BÌNH