A A A

Nanowings tiếp tục Online

Sau “cái chết” không được báo trước – cho đến ngày hôm nay đúng 2 tuần – Do nhà cung cấp bị lỗi Server không khắc phục được sự cố đã thông báo cho khách hàng, trong đó có nanowings.de, phải di rời sang host mới. Nhà cung cấp trả lại bằng 2 tháng hosting miễn phí, nhưng nhằm nhò gì khi mỗi lần gián đoạn.

Nanowings tiếp tục online cho dù không được như cũ vì bị mất 1 phần dữ liệu, thật may là nanowings làm backup blog của mình được vài ngày trước khi Server gặp vấn đề.

Xin lỗi và cảm ơn các bạn, một số bạn đã gửi Email ủng hộ và động viên nanowings.de trong thời gian vừa rồi. Rất mong các bạn thông cảm nếu các ý kiến của các bạn mới đây không còn thấy trên nanowings và khi bạn truy cập 1 số trang bị thiếu thông tin hoặc hình ảnh mà nanowings đã đăng.

Nanowings sẽ cố gắng khắc phục sự cố như có thể.

Thân chào!

LEAVE A REPLY | VIẾT LỜI BÌNH