A A A

Microsoft cho tải bản cập nhật Windows SP3 RC2, Build 5508

Microsoft cho tải bản cập nhật Windows SP3 RC2, Build 5508

Mọi người có vẻ như nóng lòng chờ đợi phiên bản final Windows XP SP3 của Microsoft. Những tin đồn về bản chính thức được công bố vào thời gian nào vẫn chưa ấn định.

Như nanowings đăng bài về MS công bố phiên bản chính thức Windows XP SP3 ngày 24.03.2008. Cũng như mọi người chờ đợi và Windows XP SP3 vẫn biệt tăm, thêm vào đó là tin đồn phiên bản chính thức được công bố vào giữa năm 2008

Ngược lại hôm nay Microsoft công bố trên website của mình cho tải phiên bản cập nhật Windows XP SP3 RC2 mang Build số 5508 thay cho bản mang Build số 3311 công bố hôm 27.02.2008, chỉ 1 tháng sau đó.

Mọi thông tin thay đổi ở về phiên bản Windows XP SP3 xem tại đây từ trang của Microsoft. (có thể tải Overview of Windows XP Service Pack 3 dưới dạng pdf và xps file)

Download Windows XP SP3 RC2 Build 5508 từ Microsoft

- English Version: WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe

- German Version: WindowsXP-KB936929-SP3-x86-DEU.exe

- Japan Version: WindowsXP-KB936929-SP3-x86-JPN.exe

LEAVE A REPLY | VIẾT LỜI BÌNH