A A A

Download Wordpress 2.5 Release Candidate 1 and testing…

Nên thử ở localhost cài và nâng cấp Wordpress 2.5 Release Candidate 1 vừa mới cập nhật cách đây 1h trước khi sử dụng bản chính thức cho blog của bạn.

Wordpress công bố một số screenshots và cho download WP 2.5 RC1 website của mình tại đây

Download Wordpress 2.5 Release Candidate 1

Wordpress cơ bản đã hoàn thành, nhưng chưa chính thức công bố, WP mong đợi phản hồi của bạn trong quá trình thử WP 2.5 RC1.

The software is basically done and stable, and could be released today, but we’d like to incorporate feedback from a wider audience before making it available to the general public. After a few days of your feedback we’ll set a final release date. Personally, I can’t wait.

UPGRADING

Nanowings vừa nâng cấp chạy thử trên localhost, xem screenshot:

timy-localhost-25-test.gif

Bạn muốn thử?

Đơn giản chỉ cần làm các bước sau:

1. Download, sau đó trong thư mục wordpress copy chèn thay thế toàn bộ files trên localhost của bạn (mình thì không copy đè thư mục wp-content), bạn phải điền thông tin trong file wp-config-sample.php và save đổi tên thành wp-config.php

2. Truy cập admin bằng địa chỉ http://www.trangcuaban.com/wp-admin/ Wordpress 2.5 đòi hỏi nâng cấp Database, chỉ cần làm 2 bước theo hình sau:

wp25-upgrade-step1.gif

sau đó

wp25-upgrade-step2.gif

3. Vui vẻ với testing nhé!

LEAVE A REPLY | VIẾT LỜI BÌNH