A A A

Cách tạo trang archive page cho Wordpress

Một trang web hay một blog trang lưu trữ (Archive Page) đóng vai trò rất quan trọng, việc tìm kiếm các bài đã đăng đối với chủ nhân của blog đã khó thì đối với bạn đọc lại càng khó hơn, hơn nữa Archive Page tạo điều kiện cho bạn bạn đọc truy cập và tìm kiếm nhanh chóng các thông tin, các bài hoặc những chủ đề cần thiết họ cần tìm trên blog của bạn.

Có rất nhiều bạn hỏi tôi làm thế nào để tạo được một Archive Page cho Wordpress như trang nanowings đã tạo cho mình tại đây. Tôi viết bài này với hướng dẫn một cách ngắn gọn, nhưng dễ hiểu để bạn có thể tự tạo cho blog của mình một Archive Page theo ý muốn.

Thực chất Archive Page là một Template của Wordpress, chính Wordpress hỗ trợ tính năng này chúng ta chỉ cần khai thác nó nữa mà thôi.

Trong tất cả các themes của Worpress đều bao gồm 1 file là archive.php, nhưng file này hầu hết bỏ trống hoặc được tác giả viết rất sơ sài. Bây giờ ta có thể bổ xung và tăng tính năng truy tìm thông tin cho bạn đọc trong file này nhé.

1.

Trước tiên, bạn hãy mở archive.php bằng text editor mà bạn yêu thích, tôi thì mở bằng TextPad, nếu theme chưa có archive.php bạn có thể tạo nó bằng cách tạo một file text mới sau đó save as nó dạng .php (đặt tên đầy đủ trước khi save là archive.php)

2.

Dòng đầu tiên trong archive.php bạn hãy điền đoạn mã sau:

<?php
/*
Template Name: My Archive Page
*/

?>

<?php get_header(); ?>

3.

Tiếp theo là bước tạo nội dung trang archive.php, bằng cách bạn add đoạn code tiếp theo đó

<?php while(have_posts()) : the_post(); ?>
<h2>Archive Page</h2>
<ul>
<?php
$myarchive = get_posts(’numberposts=100&offset=0);
foreach($myarchive as $post) :
?>
<li><?php the_time(’F j, Y’) ?> | <a href=”<?php the_permalink(); ?>”><? php the_title(); ?></a></li>
<? php endforeach; ?>
</ul>
<?php endwhile; ?>

Đoạn mã này cho phép truy xuất toàn bộ 100 bài đã đăng trong blog của bạn, giống như trang archive nanowings đã tạo, xem demo trang của nanowings.

4.

Dòng cuối cùng trong archive.php, bạn add

<?php get_footer(); ?>

5.

Bây giờ bạn hãy upload file archive.php lên host theme của bạn, viết 1 trang lưu trữ và liên kết archive page bạn vừa tạo, bằng cách vào Admin\Write\Page đặt tiêu đề cho trang (tôi đặt Archive Page), sau đó liên kết Template bằng cách ở thẻ Page Template bên phải Write page bạn hãy chọn Template cho trang này là My Archive Page (Xem hình).

creat-archive-page.jpg

Chúc thành công!

LEAVE A REPLY | VIẾT LỜI BÌNH