A A A

Avatars sẽ có ở Wordpress 2.5

avatar-admin-panel.jpegAvatars sẽ có trong Wordpress 2.5, có nghĩa là chúng ta phải thêm code – thay đổi đầu tiên đối với theme.

Gravatars sẽ hỗ trợ trong Dashboard của Wordpress 2.5, users được quyền sử dụng chức năng này trong cấu hình và profile của mình trong bảng quản trị theo đường dẫn Settings/Reading. (click vào thumbnail để xem hình lớn)

Avatars sẽ có trong Wordpress 2.5 cũng không có nghĩa là bắt buộc phải thêm avatar trong theme, nếu chúng ta không muốn sử dụng hiển thị avatar cho theme của mình và cho users.

Nhưng cũng nên tìm hiểu về nó chút xíu:

Hàm sử dụng add avatar vào theme có dạng get_avatar và trả giá trị là ảnh avatar với thẻ html <img>

Định dạng hàm get_avatar trong theme của Wordpress 2.5 sẽ là

function get_avatar( $id_or_email, $size = ‘64′, $default = ” )

Dùng ID hoặc địa chỉ email của tác giả và comment users để nhận dạng ($id_or_email), với cỡ avatar tùy ý ($size = ‘64′) (ở đây 64px) và đường dẫn url tới hình avatar ($default = ”).

Chi tiết hàm get_avatar() bạn xem theo link bên dưới.

Tin từ weblogtoolscollection.comboren.nu

LEAVE A REPLY | VIẾT LỜI BÌNH