A A A

CSS: Loại bỏ viền smiley trong Wordpress

Trong wordpress – Smiley biểu tượng dùng để tác giả biểu hiện cảm xúc không thể thiếu ở mỗi bài viết, nếu smiley đó hiển thị lệch lạc hoặc bị bao bọc bởi đường viền thì smiley đó trở thành buồn cười thật, đúng không bạn? ;)

Làm cách nào loại bỏ đường viền và đặt chúng đúng vị trí dòng trong câu… mình chỉ small tip sau là bạn làm được việc đó, có thể bạn biết hoặc chưa biết :)

Bạn add code sau vào trong style.css là xong:

img.wp-smiley{

margin: 0 0;

padding:0 0 0 0;

border:none;

background:none;

}

(thay giá trị padding để đặt chúng đúng dòng, boder: none; loại bỏ viền và background:none; không có nền)

Bạn đã làm xong :)

LEAVE A REPLY | VIẾT LỜI BÌNH