A A A

Demo & cách sử dụng Feedburner

Demo & cách sử dụng Feedburner

Feedburner như là một giấc mơ trở thành hiện thực đối với các bloggers. Cuộc cách mạng RSS, một cánh cửa mới được mở ra đối với tất cả Publicers và Maketers.

Chúng ta, bloggers, rất cần vị trí site của mình được đặt lên đỉnh cao của đường cong và điều đó hoàn toàn làm được với feedburner . Nó cho biết số lượng feed subscribers, cho phép cập nhật feed thông qua email và kể cả thống kê một cách chuyên nghiệp trang của bạn. Dĩ nhiên là free!

Nếu chưa có tài khoản Feedburner, hãy đăng ký cho mình 1 account tại đây.

Bây giờ đã có account thì signin, bạn nên tìm hiểu một vài điều để biết cách sử dụng feedburner.

ĐỊA CHỈ FEEDBURNER

Quả thực là đơn giản để nhận biết địa chỉ của bạn ở feedburner, nhưng có thể xa lạ đối với những người hoàn toàn mới bắt đầu. Địa chỉ url để burn to feed thường có như sau:

feedburner-1.jpg

http://feeds.feedburner.com/YourFeedBurnerFeed (với “YourFeedBurnerFeed” là do bạn đặt).

ví dụ của Nanowings: http://feeds.feedburner.com/nanowingsblog (với “nanowingsblog” là do nanowings đặt)

Hãy add URL này vào theme của bạn để sử dụng feed thông qua feedburner

FEEDBURNER ID

Với trick nhỏ có thể thấy feedburner ID sau khi đã signin vào account.

Trong account click vào feed title để tìm ID (feed title của nanowings là nanowingsBLOG)

feedburner-2.jpg

ID của bạn sẽ hiện trên address bar với URL có dạng sau (ID của nanowings: id=1582528):

feedburner-3.jpg

Hãy ghi lại số trong khung đỏ và lưu lại sử dụng sau này (save trong handy chẳng hạn :) ), ID này dùng trong trường hợp đặc biệt, như feed by email chẳng hạn.

KÍCH HOẠT

Để feedburner hoạt động trước tiên cần phải activate nó. Làm được điều này chỉ cần:

click vào Publicize và chọn những features cần burn to feed, như feed by email thông qua Email Subscriptions…trong đó hãy click active sau đó save, Copy/Paste links add tùy ý vào theme của bạn. Tương tự đối với các features khác.

feedburner-4.jpg

Bây giờ blog của bạn hoàn toàn có thể burn to feed với feedburn. chúc thành công!

Thử demo theo links này: FEED BY EMAIL | BY FEEDBURNER | BY ENTRIES

LEAVE A REPLY | VIẾT LỜI BÌNH