A A A

Định nghĩa Web 3.0

Định nghĩa Web 3.0

Tại diễn đàn Seoul Digital cách đây không lâu, giám đốc điều hành Google – CEO Eric Schmidt – trả lời phóng viên khi được hỏi về định nghĩa Web 3.0, ông ta nói:

Trích dẫn ghi lại:

…While Web 2.0 was based on Ajax, Web 3.0 will be “applications that are pieced together” – with the characteristics that the applications are relatively small, the data is in the cloud, the applications can run on any devices (PCs or mobilephones), the applications are very fast and very customizable…”

Tạm dịch:

“…Trong khi Web 2.0 lấy Ajax làm nền tảng, Web 3.0 sẽ là “các trình ứng dụng và chúng được gắn vào với nhau” – với đặc trưng là các trình ứng dụng đó tương đối nhỏ, sử dụng Data Cloud, có thể hoạt động trên mọi thiết bị như PCs và Mobilphones, chạy nhanh, có khả năng thay đổi cho phù hợp…”

Trước khi defining Web 3.0, Eric Schmidt cho rằng “Web 3.0 is marketing term” – vì vậy chúng ta hãy vẫn phải chờ đợi, rất khó có thể dự đoán trước được Web 3.0 là gì. Cũng giống như Web 2.0 cho đến hôm nay mới hình thành rõ ràng được định nghĩa của nó.

Xem video:

[wp_youtube]T0QJmmdw3b0[/wp_youtube]

Tìm hiểu sâu hơn về định nghĩa Web 3.0 qua bài viết Defining Web 3.0, có lẽ là đầy đủ.

Chúng ta đang trong thời gian của Web 2.0, vậy Web 2.0 đã làm được những gì? lướt qua video dưới đây khái quát được điều đó:

[wp_youtube]BcBGUJhpxp8[/wp_youtube]

LEAVE A REPLY | VIẾT LỜI BÌNH