A A A

Tốc ký trên Wordpress với Hotkeys

“Thời gian là vàng bạc” – Một trong những cách tiết kiệm thời gian nhanh nhất để soạn thảo online bài đăng trên Wordpress là sử dụng Hotkeys (hay còn gọi là keyboard shortcuts). Việc sử dụng tổ hợp phím là hiệu quả nhất trong mọi applications, browsers, trong đó phải kể đến Wordpress. Nanowings post 12 tổ hợp phím thường dùng hàng ngày nhất giúp bạn có thể tăng tốc soạn thảo bài trên Wordpress.

1 bold Alt + Shift +B
2 italic Alt + Shift +I
3 blockquote Alt + Shift +Q
4 Unordered list (ul) Alt + Shift +U
5 Ordered list (ol) Alt + Shift +O
6 List Item (li) Alt + Shift +L
7 code Alt + Shift +C
8 ins Alt + Shift +S
9 del Alt + Shift +D
10 link Alt + Shift +A
11 more (Read More tag) Alt + Shift +T
12 Publish an article Alt + Shift +P

Bạn phát hiện được tổ hợp phím nào? Hãy để lại comment nhé.

LEAVE A REPLY | VIẾT LỜI BÌNH