A A A

Wordpress Theme Templates: How to

Wordpress Theme Templates: How to

Bạn đang hoặc chuẩn bị, chỉnh trang hay thiết kế riêng cho Wordpress Blog của bạn một giao diện hoành tráng? Nhưng vẫn chưa biết làm thế nào, bắt đầu từ đâu, và làm sao có một cách nhìn tổng quát dễ hiểu để bắt tay vào công việc, có lẽ chẳng có tutorial nào bạn tìm thấy hướng dẫn chi tiết. Nanowings đưa ra chỉ dẫn một cách tổng quan nhất và bạn có thể bắt tay vào công việc thiết kế giao diện của mình mà không cần phải đắn đo.

Để thiết kế giao diện cho Wordpress, bạn phải biết rằng, bạn chỉ cần nắm được kiến thức về CSSHTML, chứ không phải là PHP.

Bạn hãy tải gói .zip Templates dưới đây, trong gói này là khung theme default của Wordpress hoàn toàn không có Design. Mỗi dòng trong mỗi files được giải thích chi tiết bằng bình chú, từ đó bạn sẽ có cách nhìn tổng quan nhất để bắt đầu công việc thiết kế. (Theme này có giá trị từ tháng 7.2007, Wordpress 2.3+, hỗ trợ Widget)

Bạn hãy đá long nheo qua giao diện mẫu của Wordpress bao gồm các Templates sau:

 • index.php – Trang chủ
 • single.php – Trang hiển thị toàn bài viết
 • comments.php – Liên kết với single.php để hiển thị và viết lời bình cho bài viết.
 • comments-popup.php – Nếu bạn muốn lời bình hiển thị bằng cửa sổ pop-up.
 • search.php – Truy xuất kết quả tìm kiếm
 • searchform.php – Dùng để thiết kế nhập từ khóa tìm kiếm trên blog
 • archive.php – Dùng để hiển thị bài viết và chủ đề lưu trữ.
 • archives.php – Một trang thống kê ví dụ như Usersitemap.
 • 404.php – Báo lỗi 404 – Error 404.
 • page.php – Một trang tĩnh.
 • links.php – Mẫu cho trang tĩnh.
 • sidebar.php – Trang điều hướng liên kết với function.php (xem bên dưới).
 • header.php – bao hàm HTML Header cần thiết.
 • footer.php – bao hàm HTML Footer cần thiết.
 • functions.php – Bao gồm các hàm dùng cho Sidebar và đôi khi dùng cho Footer (nếu bạn muốn hiển thị gì đó ở footer).

Đối với function.php (trong gói .zip) gồm hàm hỗ trợ Widgets sau:

Widget cho Sidebar:

<?php if ( function_exists('dynamic_sidebar') && dynamic_sidebar('Right Sidebar') ) : else : ?>

đoạn khóa hàm nằm cuối như sau:

<!--vòng lặp endif kết thúc widget function--><?php endif; ?>

“Right Sidebar ” trong hàm trên được hiểu là tất cả widgets sẽ truy xuất ra sidebar.php và sidebar nằm bên phải.

Nếu bạn muốn thiết kế có 2 sidebar, bên trái và bên phải thì hàm như sau:

Sidebar nằm bên trái sẽ là:

<?php if ( function_exists('dynamic_sidebar') && dynamic_sidebar('Left Navigation') ) : else : ?>

<!--code không thuộc widget ở đây-->

<!--vòng lặp endif kết thúc widget function-->

<?php endif; ?>

Sidebar nằm bên phải sẽ là:

<?php if ( function_exists('dynamic_sidebar') && dynamic_sidebar('Right Navigation') ) : else : ?>

<!--code không thuộc widget ở đây-->

<!--vòng lặp endif kết thúc widget function-->

<?php endif; ?>

Và 3 trường hợp nếu bạn muốn đặt widgets ở bên phải, ở giữa và bên trái footer.php như sau.

widgets đặt bên phải footer:

<?php if ( function_exists('dynamic_sidebar') && dynamic_sidebar('Right Footer') ) : else : ?>

<!--code không thuộc widget ở đây-->

<!--vòng lặp endif kết thúc widget function-->

<?php endif; ?>

widgets đặt ở giữa footer:

<?php if ( function_exists('dynamic_sidebar') && dynamic_sidebar('Middle Footer') ) : else : ?>

<!--code không thuộc widget ở đây-->

<!--vòng lặp endif kêt thúc widget function-->

<?php endif; ?>

widgets đặt bên trái footer:

<?php if ( function_exists('dynamic_sidebar') && dynamic_sidebar('Left Footer') ) : else : ?>

<!--code không thuộc widget ở đây-->

<!--vòng lặp endif kêt thúc widget function-->

<?php endif; ?>

Bây giờ, download gói .zip Wordpress Theme Templates

[download#2#image]

 • Giải nén files trong thư mục /wpdefaulttheme-templ-vn
 • Copy vào thư mục wp-content/theme trong Wordpress
 • Kích hoạt Dashboard/Presentation/wpdefaulttheme-templ-vn
 • Bây giờ xem thử blog của bạn trong trường hợp không có design
 • Hãy vào Dashboard/Presentation/Theme Editor và bắt đầu tác phẩm của bạn.

Tuy nhiên, để thiết kế được giao diện tốn rất nhiều thời gian, nhưng thu được bạn sẽ hiểu thế nào là cấu tạo của một giao diện Wordpress….. đó là công việc từ W-Z của bạn :) .

Vì Wordpress free (từ A-W), nên cũng có rất nhiều giao diện miễn phí có sẵn bạn có thể chọn và tải xuống dùng mà không mất thời gian. Để chọn được nanowings đã tổng hợp theme ở các bài liên quan, links bên dưới bài này.

LEAVE A REPLY | VIẾT LỜI BÌNH