A A A

New interfaces designs of future

New interfaces designs of future

Đây là một số sản phẩm công nghệ số mới nhất được các nhà sản xuất phát triển cho tương lai gần. Và có thể trở thành hiện thực trong năm 2008 hoặc những năm tới, nanowings giới thiệu:

Keyboard Optimus Tactus: không phải là bàn phím với nút cơ học phổ biến như hiện nay, với bề mặt display như monitor, cho phép lập trình các chức năng bàn phím hoặc ảnh hiển thị qua màn hình.

Optimus Tactus

Optimus Tactus

Keyboard Optimus Maximus: Với 113 Keys riêng biệt như keyboard hiện nay, nhưng mỗi key có thể hiển thị chức năng nhờ vào lập trình, có nghĩa nếu dùng soạn thảo keys hiển thị chữ cái, nếu chơi game keys hiển thị chức năng chơi games hoặc hiển thị keys shotcuts của photoshop… giúp cho người sủ dụng dễ dàng điều khiển hơn mà không cần phải nhớ phím hoặc tổ hợp phím.. Keyboard này cho phép hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau.. dự dịnh cho ra đời vào cuối tháng 1.2008 với giá 460$, xem demo.

Keyboard Optimus Maximus

Keyboard Optimus Maximus

Bluetooth Laser Virtual Keyboard: với bàn phím laser 63 keys và QWERTY layout này cho phép người dùng gõ trên bề mặt cực mỏng flat, và sử dụng được với Cell Phone và PDA thông qua kết nối Bluetooth, giá khoảng 150$.

Bluetooth Laser Virtual Keyboard

Duophone: kiểu phone độc đáo này có thể liên kết các phone với nhau tạo thành screen rộng cho phép xem video

Duofone

Duofone

Dual Music Player: cho phép chơi nhạc định dạng mp3, hỗ trợ CD và flash memory, kết nối với PC qua cổng USB.

Dual Music Player

Dual Music Player

Vaio Zoom: laptop sử dụng holographic technology với màn hình kính cực mỏng, khi tắt có màn hình kính trong bình thường, khi mở sử dụng touchscreen holographic để điều khiển, xem chi tiết cấu trúc ở đây

Vaio Zoom

Vaio Zoom

EmTrace’s PS100 Photoskin Frames: khung ảnh kỹ thuật số digital photo sử dụng single personal docking station nhờ đó có thể truy xuất mọi thông tin từ đây, có thể hiển thị thời tiết và thông tin lhacs thông qua kết nối internet.

EmTrace’s PS100 Photoskin Frames

EmTrace’s PS100 Photoskin Frames

01 Response to “New interfaces designs of future”

  1. hi great site thx http://peace.com

    1

LEAVE A REPLY | VIẾT LỜI BÌNH