A A A

Wordpress Themes: The Best Of K2 Themes Styles

Như bài trước T tổng hợp danh sách 35 Themes ở entry “The best of wordpress themes you haven’t seen“. Ở entry này là danh sách tổng hợp tất cả K2 theme và K2 themes đã được thay đổi skins và styles giành cho những ai yêu thích K2 theme.

K2 theme là giao diện nổi tiếng của Wordpress, được viết bởi Michael Heilemann, Chris J DavisZeo, dựa trên giao diện cũ Kubrick theme.

Bạn có thể chọn và download một trong những themes trong danh sách K2 theme đã được thay đổi styles và skins đẹp nhất hiện nay.

2 Responses to “Wordpress Themes: The Best Of K2 Themes Styles”

  1. Nice site keep it up!

    1
  2. [...] tổng hợp danh sách 35 Themes ở entry The best of wordpress themes you haven’t seen và danh sách tổng hợp tất cả K2 theme và K2 themes đã được thay đổi skins và styles giành cho những ai yêu thích K2 [...]

LEAVE A REPLY | VIẾT LỜI BÌNH